Hille Krijtenburg

NEEM CONTACT OP

 
 
 
 

Contactgegevens


Hille Krijtenburg

tel       0031-650294507 of 0033-649484026

mail    info@hillekrijtenburgconsulting.nl

web    www.hillekrijtenburgconsulting.nl 


Hoe coacht Hille Krijtenburg?


Kort gezegd: duidelijk en perspectief scheppend.

Duidelijk staat voor "niet om de hete brij heen draaien". Je ontvangt heldere feedback op jouw ideeën en gedrag. Op constructieve wijze zal ik je ook de minder prettige boodschappen aanreiken, zodat je sneller tot nieuwe inzichten, oplossingen en resultaat komt.

Het perspectief, het doel van de coaching is dat je één stap of vele stappen verder komt.  Jouw coach zal alles aanreiken waarvan hij denkt dat het in je voordeel is.                                 Hij is een wegwijzer en toont je verschillende strategieën. Hij helpt bij het formuleren van jouw criteria en drijfveren voor het nemen van beslissingen.

En dan de mentale kant van coaching, want soms ontbreekt het aan energie en hoop.       Gedurende het hele proces besteed ik aandacht aan het versterken van de mentale gesteldheid. Je bent aan het goede adres om energie en optimisme te tanken.                        Het resultaat is aanzienlijk, soms al na één gesprek.


Hille Krijtenburg, als coach en persoonlijk adviseur?


Wat mag je van mij verwachten als coach en adviseur?

Tijdens de kennismaking kun je vaststellen dat je te maken hebt met een deskundig en betrouwbaar vakman en merk je of je een klik met mij hebt. Er is ruim tijd voor kennismaking.

Hoe steek ik het gesprek in?

  • Je hele verhaal is van belang. Naast je werk is ook je prive, verleden en toekomst van belang.
  • Mijn persoon en ideeën staan op de achtergrond. Ik sta volledig open voor de werkelijkheid zoals jij die ziet en beleeft. Het maakt dat ik met zeer uiteenlopende mensen, qua achtergrond en persoonlijkheid kan samenwerken. Deze openheid wordt door klanten als ruimte gevend en vertrouwenwekkend ervaren.
  • Jouw toekomst, jouw kansen staan centraal. Jouw coach is een ras optimist en hij is creatief. Hij ziet altijd kansen en mogelijkheden om over lastige drempels heen te komen. Hij is ook een nuchtere noorderling met een heel goed inzicht in organisatieculturen en hij heeft een realistisch beeld van de arbeidsmarkt.


Mijn motivatie?

In essentie wil ik je helpen om jezelf en jouw situatie opnieuw en vanuit een iets ander gezichtspunt te beschouwen. Ik help je om los te komen van onzekerheidsgevoelens en om een nieuw resultaat na te streven door optimistischer en realistischer te gaan denken en te gaan handelen.

Ik ervaar dat mijn klanten een scherper zelfbeeld bereiken, meer conform het beeld dat de buitenwereld van hen heeft. En dat is nodig als voorbereiding op functionerings-, sollicitatie- en netwerkgesprekken.


Een goede werkrelatie

Graag voel ik sympathie en waardering voor mijn klant, want dan verloopt de samenwerking beter en kan ik eerlijk zijn. Ik doe dus moeite om mijn klant goed te leren kennen en dat loont. Dat geldt zeker als mijn klant boos, onzeker of moedeloos is.                Ik reik dan de hand door troost of bemoediging te bieden. Niet alle coaches doen dat.

Als het aan mij ligt kan zich wederzijdse waardering en sympathie ontwikkelen, een soort vriendschappelijk gevoel. Het resultaat is dat mijn klant optimaal van mijn aandacht, kennis en inzichten kan profiteren.

En als dat werkt, dan wordt gelachen, er komt een opmerking als: 'je begint me aardig goed te kennen" of: "wat je vorige week tegen me zei, dat heeft me enorm geholpen".               Dan hebben we een goede werkrelatie.

Deze werkwijze maakt dat ik na 28 jaar nog steeds met veel enthousiasme en energie mijn werk doe. Regelmatig hoor ik van klanten van jaren geleden, hoeveel invloed de gesprekken gehad hebben op hun werk en leven.

Dat is mijn brandstof.